Ajatuksiani

Minulle tärkeitä asioita ovat yhdenvertaisuus, nuorten osallistuminen sekä avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa. Meripartiolaisena haluan säilyttää Suomen luonnon – niin metsät, järvet kuin Itämerenkin – puhtaana ja elävänä.

Olen opiskellut pääaineenani käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Käyttäjäkeskeisyys tarkoittaa sitä, että tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä otetaan huomioon läpi suunnitteluprosessin ja pyritään luomaan tuote tai palvelu, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Näkisin, että käyttäjäkeskeisestä näkökulmaa tarvittaisiin kaikkialla – myös poliittisessa päätöksenteossa. Päätöksiä tehdään, jotta kansalaisten elämä olisi parempaa. Ihmistä ei saa unohtaa päätöksiä tehdessä.

Alla aakkosittain järjestettynä mielipiteitäni eri asioista.

A -asevelvollisuus

Asevelvollisuuden sijaan pitäisi olla kansalaisvelvollisuus, jonka voi suorittaa halutessaan myös puolustusvoimissa palvelemalla. Kansalaisvelvollisuuden tulisi koskea myös naisia. Lisää aiheesta löytyy sivuilta: http://www.kansalaispalvelu.fi

A -avioliitto

Mielestäni samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet virallisessa liitossaan kuin miehen ja naisen välisessä avioliitossa on. Tällä hetkellä samaa sukupuolta olevat parit eivät voi adoptoida perheen ulkopuolisia lapsia, eikä toisen sukunimeä saa maksutta käyttöön. Sukupuolineutraali avioliittolaki korjaisi nämä asiat. Olen allekirjoittanut kansalaisaloitteen sukupuolineutraalista avioliittolaista.

A – avoimuus

Julkista tietoa pitäisi saada avoimesti käyttöön. Tiedosta voitaisiin saada yllättävääkin hyötyä, kun vain se annettaisiin vapaasti käyttöön.

H – homot

Homoseksuaalit ovat ihmisiä siinä missä muutkin ja mielestäni lait eivät saa syrjiä ketään. Jokaisella on oikeus rakastaa ja perustaa perhe rakastamansa henkilön kanssa. Olen itse jäsenenä seksuaalivähemmistöjen yhdistyksessä ja Helsingin seudun Setassa. Setan vaalitavoitteet, joiden takana olen, löytyvät Setan sivuilta: http://www.seta.fi/index.php?k=17511

M – maahanmuutto 

Maahanmuuttajien määrän suhteen tilanne on mielestäni hyvä. Paljon parannettavaa meillä on siinä, että tällä hetkellä vain osa maahanmuuttajista pääsee opiskelemaan suomea. Olen Vihreän liiton maahanmuuttolinjauksien takana, ne löytyvät osoitteesta http://www.vihreat.fi/maahanmuutto/

N – nuoret

Nuorten asema ja viakutusmahdollisuudet tulee paremmin ottaa huomioon. Tällä hetkellä meillä on hyvä nuorisolaki, mutta sen toteutumista pitäisi seurata paremmin. Nuorten järjestö Allianssi on listannut hallitusohjelmatavoitteita sivuilleen: http://www.alli.fi/binary/file/-/id/665/fid/834/ 

O – opintotuki

Pitää sitoa indeksiin.

P – perusturva, perustulo

Perustulo helpottaisi monien heikoimmassa asemassa olevien tilannetta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Vihreiden ehdottamaa perustuloa tulisi kokeilla rajatulla alueella Suomessa, jotta saisimme tietoa siitä, miten perustulo vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Jos tulokset ovat positiivisia, tulisi perustulo ottaa käyttöön koko Suomessa. Lisää perustulosta löytyy Vihreiden sivuilta: http://www.vihreat.fi/perustulo

R – ruotsin kieli

On hyvä, että kaikki suomalaiset oppivat koulussa suomea ja ruotsia. Ruotsin oppivelvollisuusmäärää voisi kuitenkin vähentää. Kieltä voisi opettaa kaikille jo nuorempana, jolloin kielen voi oppia leikkien ja tekemisen kautta.

T – tasa-arvo

Ihmisten tulisi olla lain edessä tasa-arvoisia eivätkä laita saa syrjiä ketään. Tasa-arvon sijaan pitäisi oikeastaan puhua yhdenvertaisuudesta, sillä tasa-arvolla tarkoitetaan perinteisesti vain miehen ja naisen välistä tasa-arvoa, eikä laajempaa tasa-arvoisuutta.

T – tuloerot

Tuloeroja ei tule kasvattaa. Tärkeintä on kaikista heikoimmassa asemassa olevien nykyistä parempi tukeminen.

U – uskonto

Kunnioitan eri uskontoja ja  jokaisella on oikeus omaan uskoonsa. En itse kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Kouluissa tulisi mielestäni opiskella kaikille yhteistä katsomusainetta, eikä mitään yhtä yksittäistä uskontoa. Se ei mielestäni edistä mitään, että oppilaat jaetaan eri ryhmiin uskonnon perusteella, vaan parempi olisi kaikkien tutustua useampiin uskontoihin ja pohtia yhdessä eettisiä ja moraalisia asioita.

V – vaalirahoitus

Vaalirahoituksen tulee olla avointa ja äänestäjillä tulee olla mahdollisuus nähdä ennen äänestämistä mistä ehdokasta on rahansa saanut. Oma ennakkoilmoitukseni eduskuntavaalien 2011 vaalirahoituksesta löytyy osoitteesta: http://www.puoluerahoitusvalvonta.fi/fi/index/vaalirahailmoituksia/ilmoituslistaus/EV2011/02/5xg12graA/E_EI_EV2011.html

V – vanhemmuus

Isän ja äidin vanhemmuus ovat molemmat tärkeitä ja siksi pitäisi siirtyä vanhempainvapaissa 6+6+6 malliin, jossa molemmille vanhemmille on korvamerkitty kuuden kuukauden vapaa lapsen kanssa ja tämän lisäksi on yksi 6 kuukauden vapaa, jonka kumpi tahansa voi käyttää. Vanhemmuuden kustannukset tulisi jakaa tasan yhteiskunnassa, sen sijaan, että naisia työllistävät tahot joutuvat kustantamaan suuremman osan.

Y – ydinvoima

En vastusta ydinvoimaa, mutta suhtaudun siihen maltillisen kriittisesti. Tällä hetkellä en näe, että täysin ilman ydinvoimaa pärjättäisiin. Toki olen Vihreän puolueen kanssa samaa mieltä siitä, että energiaa tulisi säästää, eikä energiaa tulisi kuluttaa enemmän kuin nyt.

Ydinvoimalla on hyviä ja huonoja puolia, mutta itse tarkastelisin sitä, mitä ydinvoima maksaa. Olkiluodon rakennusurakka on maksanut monin kertaisesti sen, mitä alunperin oli suunniteltu, joten meillä ei ole varmaa tietoa, paljonko tulevat rakentamiset tulisivat maksamaan. Ydinvoiman rakentamista ei voi perustella sen halpuudella suhteessa muihin energiamuotoihin.